Nathalie DE JONGHE

Geboren te Mbuji-Mayi (CONGO) op 25 december 1972
Advocaat aan de Balie van GENT sinds 1 januari 1998
E-mail ndj@advodejonghe.be

Opleiding

Nathalie DE JONGHE studeerde Latijn-Wiskunde in het Heilig Hartinstituut te HEVERLEE.

Zij behaalde in juli 1997 het diploma van licentiaat in de Rechten aan de Universiteit LEUVEN.

In 1998 begon zij haar stage bij Mr. Christine MUSSCHE die in 1999 associeerde met Mr. Walter VAN STEENBRUGGE en Mr. Jo VAN ACKER. In de advocatenassociatie VAN STEENBRUGGE, VAN ACKER & MUSSCHE was zij verbonden als medewerker tot december 2011.

Van 2012 tot 2016 richtte zij samen met Kris WELLEKENS en Dio VAN RENNE de vennootschap ADVOPLUS op die thans nog wordt verder gezet door Mr. VAN RENNE.

Vanaf september 2016 werkt Mr. DE JONGHE in haar groeiende eenmanszaak.

Zij is houder van het certificaat bijzondere opleiding Jeugdrecht sedert 2012 en is erkend bemiddelaar in familiezaken sedert 2015.

In december 2016 behaalde zij het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.

In maart 2019 volgde Mr. DE JONGHE de driedaagse bijscholing over kinderen in bemiddeling.

Professionele nevenactiviteiten

Nathalie DE JONGHE gaf les van 1999 tot 2001 in het opleiding- en hulpverleningscentrum Familiezorg Oost-Vlaanderen alwaar zij het vak Familierecht instrueerde.

Zij was redactielid van het Tijdschrift voor Kinder- en Jeugdbescherming van 1999 tot 2001.

Zij zetelde in de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij van 2001 tot de opheffing hiervan in 2016.

Nathalie DE JONGHE was als gastdocent verbonden aan de Arteveldehogeschool Gent tot het schooljaar 2015-2016.

Zij was verbonden aan de VZW LEJO waar ze jarenlang zetelde in de raad van bestuur, thans is ze lid van de algemene vergadering.

Voorkeurmateries

Jeugdrecht, jeugdbeschermingsrecht, bijzonder strafrecht en zedenmisdrijven,  familierecht

Talenkennis

Nederlands, Frans, Engels en noties Spaans