Erelonen

Naargelang de zaak wordt een basisuurloontarief tussen 125,00 EUR (excl BTW) – 151,25 EUR (incl BTW)  en 175,00 EUR (excl BTW) – 211,75 EUR (incl BTW) gehanteerd. Het gehanteerde basisuurloontarief wordt bij de eerste consultatie afgesproken.

Voor werkzaamheden die noodzakelijk na 20.00u, in het weekend of op feestdagen dienen te gebeuren, wordt een verhoging op het uurtarief toegepast van 20%.

De aangerekende uren gelden onder andere voor:

  • het opmaken van brieven / adviezen / verzoekschriften / dagvaardingen / akkoorden  / conclusies  /  beroepsaktes / stukkenbundels / berekeningen allerlei (schadevergoedingen, onderhoudsbijdragen, …) / excel-bestanden / …
  • de consultaties en vacaties
  • de telefoons
  • het neerleggen van verzoekschriften / conclusies / beroepsaktes / stukkenbundels  / …
  • de inzage en kopiename van het strafdossier ter griffie
  • het doornemen van een strafdossier / de conclusies en stukken van derden
  • het vertrouwelijk overleg en bijstand verhoor
  • gevangenisbezoeken
  • de zittingen (waarbij de wachttijd en de verplaatsing aan 1/2 uurtarief wordt aangerekend)