Algemeen

Personenrecht, familierecht

 • procedures dringende en voorlopige maatregelen bij de Familierechtbank
 • echtscheidingsprocedures met bijhorende procedure voorlopige maatregelen bij de Familierechtbank
 • bemiddeling in familiezaken
 • ouderlijk gezag, alimentatie, omgangsrecht
 • afstamming en adoptie
 • bemiddeling
 • kinderen in bemiddeling

Jeugdrecht

 • bijstand aan (pleeg)ouder(s) voor het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie
 • bijstand aan ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Strafrecht

 • verdediging van slachtoffers van een misdrijf met het oog op het bekomen van een schadevergoeding voor de Correctionele Rechtbank
 • bijstand bij een politieverhoor/verhoor voor de Onderzoeksrechter
 • de strafrechtelijke verdediging van inverdenkinggestelden tijdens de voorlopige hechtenis (Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling)
 • herstelbemiddelingsprocedures
 • de strafrechtelijke verdediging van beklaagden voor de Correctionele Rechtbank
 • tuchtprocedures in de gevangenis
 • bijstand aan definitief veroordeelden voor de Strafuitvoeringsrechtbanken
 • bijstand aan geïnterneerden voor de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij bij de Strafuitvoeringsrechtbank
 • bijstand cassatieprocedures in strafzaken
 • bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Verkeersrecht

 • bijstand bij verkeersovertredingen en verkeersongevallen
 • verdediging van slachtoffers van een misdrijf met het oog op het bekomen van een schadevergoeding voor de Politierechtbank

 

In samenwerking met Advocatenkantoor Kris WELLEKENS 

 • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen, waaronder preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • erfrechtelijke geschillen en testamenten

Voor de niet-kantooreigen gespecialiseerde materies onderhoudt het kantoor een nauwe samenwerking met kantoren gespecialiseerd in onder meer sociaal en fiscaal recht.

Terug