Kinderen in bemiddeling

Bij bemiddeling tracht de bemiddelaar samen met de ouders om een overeenkomst op te stellen waarbij het belang van de kinderen wordt nagestreefd. Dit gebeurt echter al te vaak boven de hoofden van deze kinderen om. Nathalie DE JONGHE volgde een bijkomende bijscholing aan de KU LEUVEN waarin onder meer de ontwikkelingspsychologische behoeften van kinderen aan bod kwamen en de┬átechnieken werden aangeleerd om ook de kinderen een eigen stem te geven en hun noden te achterhalen. Wanneer ouders dit wensen, kan zo’n gesprek met de kinderen worden gevoerd waarna een terugkoppeling gebeurt naar beide ouders toe.

Terug