Eerste contactname

Dienstenwet en wet op de privacy

Opdat ons kantoor in regel is met de dienstenwet en de wet op de bescherming van de persoonsgegevens, bieden wij bij de eerste contactname twee documenten aan.

U vindt deze alvast in onderstaande linken:

Indien u zich hiermee niet akkoord zou kunnen verklaren, zouden wij u dank weten dit onverwijld en schriftelijk aan het kantoor ter kennis te willen brengen. Wanneer dit niet gebeurt, gaan we ervan uit dat alle documenten door u werden doorgenomen en er toestemming werd verleend met de inhoud ervan.

Eenmalige consultatie

Indien onze tussenkomst beperkt blijft tot een consultatie waarin een advies wordt verleend, wordt enkel het uurtarief aangerekend voor de tijdsduur van de consultatie zonder dat hierbij bijkomende kosten komen kijken.

Familiale of andere verzekering met rechtsbijstand

Indien u beschikt over een verzekeringspolis (dit kan een familiale verzekering zijn, een autoverzekering, … ) met rechtsbijstand, kan de verzekeringsmaatschappij in sommige gevallen tussenkomen voor onze kosten en ereloon zodat u zich hierover niet hoeft te bekommeren.
Het is steeds nuttig dit na te gaan bij uw verzekeringsmakelaar zodat u de documenten in dit verband kan meebrengen op uw eerste consultatie.