Erelonen

Naargelang de zaak wordt een basisuurloontarief tussen 125,00 EUR (excl BTW) – 151,25 EUR (incl BTW)  en 175,00 EUR (excl BTW) – 211,75 EUR (incl BTW) gehanteerd. Het gehanteerde basisuurloontarief wordt bij de eerste consultatie afgesproken.

De aangerekende uren gelden onder andere voor:

  • het opmaken van brieven / adviezen / verzoekschriften / dagvaardingen / akkoorden  / conclusies  /  beroepsaktes / stukkenbundels / berekeningen allerlei (schadevergoedingen, onderhoudsbijdragen, …) / excel-bestanden / …
  • de consultaties en vacaties
  • de telefoons
  • het neerleggen van verzoekschriften / conclusies / beroepsaktes / stukkenbundels  / …
  • de inzage en kopiename van het strafdossier ter griffie
  • het doornemen van een strafdossier / de conclusies en stukken van derden
  • het vertrouwelijk overleg en bijstand verhoor
  • gevangenisbezoeken
  • de zittingen (waarbij de wachttijd en de verplaatsing aan 1/2 uurtarief wordt aangerekend)